wybierz datę lub
wpisz ją w formie
np. 2021-12-05
Informacje››    O serwisie››    Redakcja››    Praca w serwisie››    Pomoc››    Regulamin elblag.net››    Polityka prywatności››    Reklama››    Kontakt››    Pobierz pliki - multimedia››    Regulaminy systemy››    Logo ELBLAG.NET››    Regulamin SMS - Metafuroza››    Regulamin Konkursów››    Aukcje w elblag.net
program ELpunkty››    Co Cię czeka?

Pomoc

A A A

Pomoc, opisy i instrukcje korzystania z podstawowych i rozszerzonych funkcji serwisu są w przygotowaniu. Pełne wsparcie techniczne oraz pomoc będą dostępne po uruchomieniu głównego serwisu elblag.net.

Przygotowujemy specjalną część serwisu zawierającą instrukcje, materiały video, poradniki, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału multiplatformy internetowej elblag.net.

Zapraszamy po 1 października 2012 r.

Jeśli już dziś masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.